Nabór
Oferta dla klasy I
Strona główna   -   Oferta dla klasy I
Nauka w klasie programistycznej:
 1. 2 godziny programowania i robotyki.

 2. 1 godzina matematyki.

 3. 5 godzin języka angielskiego.

 4. 2 godziny języka niemieckiego.

 5. Nauka pływania, zajęcia żeglarskie oraz Mindfullness.

 6. Zajęcia rozwijające pasję i uzdolnienia.

Zapewniamy:
 1. Realizację podstawy programowej dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

 2. Opiekę wykwalifikowanych nauczycieli.

 3. Nowatorskie metody nauczania i wychowania m.in. plan daltoński.

 4. Nową szkolną infrastrukturę: nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, salę gimnastyczną, dziedziniec i boisko szkolne.

 5. Naukę pływania w ramach jednej godziny wychowania fizycznego.

Obok zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową stawiamy na:
 1. Rozszerzony program edukacji informatycznej, w tym programowanie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

 2. Rozszerzony program nauki języka angielskiego z zastosowaniem technologii multimedialnej.

 3. Nauka języka niemieckiego od klasy pierwszej.

 4. Rozwijanie pasji i zainteresowań każdego ucznia podczas zajęć dodatkowych np.: żeglarstwo, matematyczne łamanie głowy, koło aktywności twórczej, koło gier planszowych, taniec, koło filmowe, teatralne.

 5. Indywidualny plan zajęć specjalistycznych z uwzględnieniem potrzeb ucznia.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych:
 1. Terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

 2. Integrację sensoryczną.

 3. Terapie ręki.

 4. Trening umiejętności społecznych.

 5. Biofeedback

Tworzymy warunki wielostronnej edukacji
zapewniającej indywidualny rozwój dziecka.
Nabór do szkoły
Zapisz pociechę
 • +48 505 864 674
  91 433 51 17
 • ul. św. Jana Bosko 1
  71-125 Szczecin